Det gamle Høje Taastrup

Af Hans Peter Hansen

Kirkebakkegård

I Høje Taastrup landsby ligger der en ejendom overfor Kirken, Bygaden 53, som tidligere hed Kirkebakkkegård og har været byens smedje. En slægt har boet på denne gård i mange generationer og herfra stammer mine søskende og jeg.

Familien kan føres tilbage til Smed i Thorslunde, Jens Rasmussen født 1726. Kirkebakkegård har været beboet af familien fra 1780 til 1982. Ejendommen er gradvis blevet udbygget og har været anvendt til beboelse, smedje og landbrug.

Gården har oprindeligt været fæstegods under Bistrupgård i Roskilde. Den 25. juni 1851 købte daværende smed på gården, Hans Jensen, smedjen med tilhørende bygninger.

Smedjeværkstedet lå dengang i retning nord-syd, dels på den nordlige spids af haven, dels på den nuværende indkørsel. Den blev nedrevet, da det nuværende stuehus blev bygget i 1877, og i stedet for blev der smedje i bygningen mod Bygaden.

Slægtens historie er beskrevet af Foreningen til bevarelse af danske slægtsgårde.

Mellem 1791 og 1841 var 3 familiemedlemmer sognefoged i Høje Taastrup. Fra 1791 var Zacharias Gevertsen sognefoged, fra 1815 var det Jens Rasmussen og den sidste sognefoged til 1840 var Svend Zachariassen, efter 1841 var min farfar Peder Hansen sognerådsmedlem, i flere år formand for Brugsen og samt andre tillidshverv.

Min far, Hans Lauritz Hansen, overtog 1918 Kirkebakkegård i Høje Taastrup fra sin far, Peder Hansen.

Peder Hansens mor, Kirsten Svendsdatter, var datter af gårdejer og sognefoged Svend Zachariassen fra slægtsgården Espensminde, som lå hvor Kuldyssen ved Høje Taastrupvej ligger i dag. Det meste af Taastrup nord for Høje Taastrupvej indtil Taastrupgårdsvej har oprindeligt hørt til Espensminde.

Dette slægtsskab til familien fra Espensminde gjorde, at Hans Laurits Hansen i 1931 arvede denne slægtsgård og derved blev ejer af 2 slægtsgårde. Espensminde blev solgt i 1959 og få år efter nedbrændte gården ved et uheld. Espensmindes historie er nedskrevet af mig og min far.

Hans Lauritz Hansen havde tjent 3 konger som soldat, Chr.IX i 1903 og 1905, Frederik VIII i 1907 og Chr X i sikringsstyrkerne 1915 og 1916 under 1. verdenskrig.

Hans Lauritz Hansen blev engageret i mange ting. Han var menighedsrådsmedlem, kirkeværge, brandfoged, medstifter af konservativ vælgerforening i Taastrup og her bestyrelsesmedlem og æresmedlem, medstifter og æresmedlem i historisk samfund, æresmedlem i Taastrup og omegns Fugleskydningsselskab, jæger og skytte, skolekommissionsmedlem, bestyrelsesmedlem af Espens legat og lokalhistoriker. Han skrev en stor del af sit liv om det gamle Høje Taastrup og omegn. Mange artikler og fortællinger er skrevet til aviser og lokalhistorisk forening. I flere år skrev han for nationalmuseet.

Den tidligere redaktør Jens A. Petersen, har brugt meget af Hans Laurits Hansens materiale til sine artikler. Meget af det nedskrevne har aldrig været trykt, så derfor har jeg forsøg at få samlet mest muligt af det nedskrevne til et sammenhængende hele samt har suppleret med mine kommentarer.

 

Lauget arbejder på at konverterer hele artiklen til WEB format og lægge den ud på hjemmesiden.
Men indtil da, kan du hente artiklen i PDF format her på hjemmesiden.
Historisk Material fra Landsbyen.pdf